บริการของเรา

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งห่างจากฝั่งด้วยระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ในช่วงที่ระดับน้ำลดต่ำสุดสามารถเดินข้ามไปสู่เกาะฯ ได้ และด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนสู่เกาะพิทักษ์ ที่มีชื่อว่า “วิ่งแหวกทะเล สู่เกาะพิทักษ์” ในเดือนมิถุนายน ของทุกปีและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย.. ปัจจุบันชาวบ้านบนเกาะฯ ยังประกอบอาชีพทำการประมงอยู่เหมือนเดิม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักแล้วยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน ประกอบกับการชิมอาหารทะเลสดๆ จากทะเล
ผลิตภัณฑ์เด่น
– ปลาอินทรีย์ฝังทราย
– กะปิ
– อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึก ปลา กุ้ง
– โมบายเปลือกหอย
แหล่งท่องเที่ยว
– ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ
– ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
ประเพณี วัฒนธรรม
– ประเพณีสวดหาด ลอยแพ
– ประเพณีไหว้เรือประมง
– พิธีไหว้ขอขมาทะเล เป็นธรรมเนียมประเพณีเฉพาะของชาวประมงเกาะพิทักษ์ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
สิ่งอำนวยความสะดวก
– นั่งเรือชมทิวทัศน์เกาะพิทักษ์และบริเวณใกล้เคียง ตกปลา ไดหมึก
– มีของฝาก ของที่ระลึก จำหน่าย
– บริการนวดแผนไทย
ผู้ประสานงาน
นายอำพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 โทร. 08-1093-1443

การเดินทาง
– โดยสารรถทัวร์ปรับอากาศจากขนส่งสายใต้ถึงอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 520 ก.ม.
– รถไฟจากสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีหลังสวน และเดินทางต่อไปท่าเรือเกาะพิทักษ์ 27 ก.ม.

…….ชมคลิปวิดีโอ ขอขอบคุณ รายการปักษ์ใต้ ปักหมุด หยุดเวลา

(Visited 10 times, 1 visits today)