District Community Development Office News

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะโต๊ะ ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายขรรค์ชัย กิ่งน้ำฉ่า บ้านในจอก หมู่ที่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สพอ.สวี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสวี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

📢 สพอ.สวี จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566