ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา14.00น. นายสมยศ ณ นคร นายอำเภอทุ่งตะโก พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโกและผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบล ปากตะโก ทำพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดอรุโณทัย ชายหาดตำบลปากตะโก  มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก และนายอำเภอทุ่งตะโกเป็นประธานพิธีเปิด

 

 

 

 

 

(Visited 53 times, 1 visits today)