ภาพกิจกรรม

พัฒนาการจังหวัดชุมพร (นางสาวสุกานดา แสงวงษ์) นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop และร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชีวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เด็กนักเรียน รร.บ้านในห้วยและผู้สูงอายุห้การต้อนรับ

พัฒนาการจังหวัดชุมพร (นางสาวสุกานดา แสงวงษ์) นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop และร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชีวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เด็กนักเรียน รร.บ้านในห้วยและผู้สูงอายุห้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)