ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วยและผู้สูงอายุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วยและผู้สูงอายุ

(Visited 1 times, 1 visits today)