ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรแก่นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ ชีวิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรแก่นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ ชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)