คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

พัฒนาการจังหวัดชุมพร (นางสาวสุกานดา แสงวงษ์) นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop และร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชีวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เด็กนักเรียน รร.บ้านในห้วยและผู้สูงอายุห้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วยและผู้สูงอายุ