ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ” ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง