ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ร่วมเปิดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

พช. ชุมพร ร่วมเปิดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดเปิดปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) ในวันที่พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญ ได้แก่ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค (UNODC) นายคาร์สเท่น แอนเดอร์เซ่น ผู้แทนหน่วยประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (FANC) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ปปส. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แม่ทัพภาค 1-4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้บัญชาการกองกำลังทหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) เข้าร่วมงาน
มีสาระสำคัญ ดังนี้
1)ชมวีดิทัศน์ จำนวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 เรื่อง ที่สุดแห่งปีฯ
ชุดที่ 2 เรื่อง ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน
2)ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNODC) กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
3)ผู้แทนหน่วยประสานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (FANC) กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศ
4)นายกรัฐมนตรี มอบเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการริบทรัพย์สินคดีสำคัญที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย
5)นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
👉 ในการนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)