ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร เดินหน้า เร่งดำเนินการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.ชุมพร เดินหน้า เร่งดำเนินการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบอำนาจให้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปราณี จินาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับผิดชอบงานกองทุน นิติกร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้เหตุเกิดจาก สมาชิกมีการทำสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แล้วนำเอกสารที่มีลายมือชื่อการปลอมเอกสารมาใช้กู้เงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จำนวนเงินที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 100,000 บาท
โดยการแจ้งความครั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐาน ในการดำเนินการติดตามหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชชุมพร
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)