ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

พช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

🎉วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายพีระ กาญจนพงษ์ ผู้อำนวยการปปส.ภาค8 ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นางชุลี บรรเทิง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนสร้างความปรองดอง และสามัคคี
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือ ของประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
​ การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการ เดิน – วิ่ง รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา โดยแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภท ลำดับที่ 1 – 3 ได้รับถ้วยรางวัล และได้รับเหรียญทุกคน กรณีปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด โดยไม่ได้เสียค่าสมัครแต่ประการใด ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลบางลึก ตำบลนาชะอัง ตำบลวังไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ เพื่อให้การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พชชุมพร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)