ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญ แบ่งปันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

พช.ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญ แบ่งปันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจิรา เดชารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปราณี จินาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ข้าราชการบำนาญ และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทีมสตรี ผู้นำอช.และได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอละแม นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุกิจ แก้วเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ วัดปากน้ำละแม ตำบลละแม จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– พัฒนาการจังหวัด อ่านสารนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
– มอบของอุปโภค บริโภค ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP จากการแบ่งปันของพี่น้องพช./เครือข่ายพัฒนาชุมชน ข้าวสารจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร
– กิจกรรมแบ่งปันจากพี่สู่น้อง มอบของอุปโภค บริโภค เด็กด้อยโอกาสบ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 ตำบลละแม โดยนายอำเภอละแม พัฒนาการจังหวัด ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม พี่น้องพช. เครือข่ายพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคี CDD (Birth) Day 2022 เก็บเกี่ยวข้าว ปลูกต้นไม้ ณ นาข้าว โรงเรียนชีวิต โคก หนอง นา อาจารย์เอียด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง
– กิจกรรมล้อมรอบแปลงนาข้าวร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพลงโคก หนอง นา และกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ 7 ฐาน
จากนั้น พัฒนาการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และกำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)