ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติบุคคลและประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

พช.ชุมพร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติบุคคลและประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ซึ่งคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้และความสามารถที่ต้องการในการปฎิบัติงานของตำแหน่งนั้น เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ เมฆอำพล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)