ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดประเมินผลการดำเนินงาน OTOP Trader ระดับจังหวัด รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

พช.ชุมพร จัดประเมินผลการดำเนินงาน OTOP Trader ระดับจังหวัด รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดประเมินผลการดำเนินงาน OTOP Trader ระดับจังหวัด รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินผลจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร
3. นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ คือ นายสุรพงษ์ ณรงค์น้อย OTOP Trader จังหวัดชุมพร เข้ารับการประเมิน โดยวิธีสัมภาษณ์ ประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้เเก่
– การดำเนินกิจกรรม ของ OTOP Trader ระดับจังหวัด จำนวน 100 คะเเนน
– การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ OTOP Trader ระดับจังหวัด จำนวน 100 คะเเนน
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมพูดคุยแนวทางการประเมินผลร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลฯ ทั้ง 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)