ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีพ.ศ.2565

พช.ชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีพ.ศ.2565

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565
โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด จ.ชุมพร
📌โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร พิจารณาดำเนินคดีลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหลังสวน 1 โครงการ
2. สรุปรายงานผลการติดตามการเร่งรัดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร
3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,780,260.00 บาท
-ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,779,497.60 บาท
-ส่งคืนกรม จำนวน 762.40 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.99
4. การบริหารจัดการหนี้อำเภอละแม เข้าร่วมมาตรการงด/ลดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อปิดโครงการจำนวน 1 โครงการ จำนวน 141,750.70 บาท
📸ภาพ/ข่าว : สพจ.ชุมพร
#รักชุมพรชุมพรทีม
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พชชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)