ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง คลองหัววัง-พนังตัก ประจำปี 2565

IMG_1377.jpg

พช.ชุมพร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง คลองหัววัง-พนังตัก ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง คลองหัววัง-พนังตัก มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้รับถ้วยพระราชทาน และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวม ดังนี้ ประเภท 32 ฝีพาย (ผู้นำท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 400 เมตร , ประเภท 32 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 400 เมตร , ประเภท 16 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 300 เมตร, ประเภท 8 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระยะทาง 200 เมตร
👉ในการนี้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิด ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
306980080_3241123172808444_873595663762522586_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=VetgcEUzo_8AX-Xv91c&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AT_m2bUbGDxzpIIAhsma1eE5rAGo3PVjruScDg0qzUEk_Q&oe=63297F18
307019591_3241123562808405_8010742009439181639_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LP_fClNHLkgAX_97C_U&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AT8ekBDRpx9YUjgd2u5f6JBUSq18f0uuaxB-F_LLDQ_hAQ&oe=63290C8B
307260137_3241123519475076_8622852546826491982_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jpE5rIiFYeAAX8XRPG-&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AT-QtDhHVJVaXhwWaOf1mQIUtLcsRrKfomoiUyMg-6-TEw&oe=63297AFC
307124788_3241123552808406_5622219148067129130_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=gIB3qg8DFrEAX-9uXME&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AT88U7mydd3KnrSbfyjtLt5nBMycBslfWplyFO7QxicL3g&oe=63291E36
306850276_3241123586141736_2186524351977820083_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0FB15-Z2dHIAX-HWH36&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AT-heB0rYC7yPHHhI1E3P_ki--dsIycdr6jTmAcixAjbWw&oe=63280309
+7
<img class=”gewbibgg” role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
13จรัญญา จินาจิ้น, Pim Nu และ คนอื่นๆ อีก 11 คน
(Visited 1 times, 1 visits today)