ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

พช.ชุมพร ร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
เพื่อแจ้งให้ทราบรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
1.การขอใช้ที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน (สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร)
2.การตรวจสอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร)
3.การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (ที่ทำการปกครองชุมพร)
4.รายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานอื่น ๆ
👉ในการนี้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)