ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมกับมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

พช.ชุมพร ร่วมกับมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ราษฎร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย
– เขตอำเภอปะทิว จำนวน 28 ราย เป็นเงิน 840,000 บาท
– เขตอำเภอท่าแซะ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 1,410,000 บาท
รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)