ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk)

พช. ชุมพร ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk) เพื่อพูดคุย วางแผน และติดตามงาน ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชุมพร ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านนั้น ได้มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุม พูดคุย หารือ และติดตามการขับเคลื่อนในช่วงเช้าของทุกวัน วันละ 1 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)