ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พช. ชุมพร ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE
โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 20 มีผลงานอันประจักษ์ชัด ในการพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดผลให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด ครั้งนี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบ 20 ปี
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะนักเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงจังหวัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ห้อง Grand Diamond ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ซึ่งจังหวัดชุมพร ร่วมนำเสนอผลงานในประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1 ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด รวมถึงการแสดงความสามารถของเยาวชน TO BE NUMBER ONE ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
👉ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี คำประไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

#TO_BE_NUMBER_ONE
#รักชุมพรหลงชุมพร
#พชชุมพร
#TOBENUMBERONEFANCLUP

ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)