ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชุมพร ครั้งที่2/2565

พช.ชุมพร ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชุมพร ครั้งที่2/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสาวิตรี คำประไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Webex
โดยมี นางชุลี บรรเทิง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
📌มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับกรมการพัฒนาชุมชน
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3) การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
4) การขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)