ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 3

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ร่วมพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ประเภท
-องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนฯ
เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
   ในวันนี้ ลงพื้นที่ บ้านหนองบัว ม.4 ต.นาสัก อ.สวี คัดสรรประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนฯ
ซึ่งพื้นที่ที่เข้ารับการคัดสรร ได้รับเกียรติจากนายอำเภอ ส่วนราขการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ประชาชนในตำบล ร่วมให้ข้อมูล ให้กำลังใจพื้นที่ของตนอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)