ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 2

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 2

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ร่วมพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ประเภท
– ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
  ในวันนี้ ช่วงเช้า ลงพื้นที่ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ คัดสรรประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ บ้านต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง คัดสรรประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
  ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ บ้านห้วยไทร ม.7 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก คัดสรรประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ที่เข้ารับการคัดสรร ได้รับเกียรติจากนายอำเภอ ส่วนราขการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ประชาชนในตำบล ร่วมให้ข้อมูล ให้กำลังใจพื้นที่ของตนอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)