ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น วันที่ 1

พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น วันที่ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
– เพื่อคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ
– เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
– เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
📌ซึ่งจังหวัดชุมพร มีผู้เข้ารับการคัดเลือก 4 ประเภท ดำเนินการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
มีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย
– ประเภทตำบลเข้มแข็ง ได้แก่ ตำบลบางหมาก อ. เมืองชุมพร
– ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ได้แก่ บ้านห้วยไทร ม7 ต. ช่องไม้แก้ว อ. ทุ่งตะโก, บ้านแหลมปาย ม.6 ต.หาดยาย อ. หลังสวน, บ้านดอนไทรงาม ม.6 ต. บางหมาก อ. เมืองชุมพร
– ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอช.ดีเด่น ได้แก่ นายภัทร์ศักดิ์ รุ่งธนิตจุรีย์ ม.2 ต. แหลมทราย อ.หลังสวน,นส.ธนวัน ดึงสุวรรณ ม.3 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน, นายสมหมาย สมพงษ์ ม.9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี, นางวรินทร์รำไพ ศรีคำภา ม.11 ต.เขาค่าย อ.สวี,นายฐาปนิก เรนทร์สถาน ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร,นางดรุณี สินสงขลา ม.10 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร
– ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยไทร ม.7 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก, ศ.หลังสวนเบญจรงค์ ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว ม.4 ต.นาสัก อ.สวี, กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนไทรงาม ม.6 ต.บางหมาก อ. เมืองชุมพร
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)