ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.ชุมพร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชบพิธชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้ง นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel
เพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
– ช่วงแรก การชี้แจงข้อราชการสําคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานเลือกประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนในเชิงนโยบาย และชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
– ช่วงที่สอง มอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี และนายนิพนธ์ บุญญามณี
👉ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
#รักชุมพรชุมพรทีม
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)