ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร จัดตั้ง”โรงครัวจิตอาสา” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชุมพร

พช.ชุมพร ร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร จัดตั้ง”โรงครัวจิตอาสา” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร นำโดยนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้ อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร พัฒนาการอำเภอหลังสวน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองชุมพร/อำเภอหลังสวน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดตั้ง “โรงครัวจิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจัดตั้งโรงครัวจิตอาสา 2 จุด ประกอบด้วย จุดแรกหอประชุมจังหวัดชุมพร จุดที่ 2 บริเวณตลาดอวยชัย 3 อำเภอหลังสวน
ในวันนี้ประกอบอาหารกล่องปรุงสุก จากหอประชุมจังหวัดชุมพร จำนวน 3,611 กล่อง และ 1,260 กล่อง จากจุดตลาดอวยชัย 3 มอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร (อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี)
ซึ่งจังหวัดชุมพรทำการเปิดโรงครัวจิตอาสา ในวันนี้เป็นวันแรก และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานราชการมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดชุมพร ซึ่งมีหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถึงสมาชิกองค์กรสตรีจังหวัดชุมพร ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมสนับสนุนสิ่งของน้ำดื่ม และกำลังแรงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างพร้อมเพรียงกัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)