ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.ชุมพร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการประชุมครั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนงาน ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
3.การจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ในส่วนของอำเภอ รับฟังผ่าน ทีวีพช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชชุมพร
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)