ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.ชุมพร ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เฟสบุ๊คกรมการพัฒนาชุมชน
ในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนงาน ภาพรวมสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยงาน งบ ระบบ และคน ที่สำคัญ ได้แก่
– การปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้
– การปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– การปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน Change for Good เพื่อให้ประเทศชาติเต็มไปด้วยความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้จงได้ ภายในปี 2565 ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ต้องระลึกเสมอว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สามารถที่จะดูแลชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคมได้ เรามีหน้าที่พัฒนาคน คนจะได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนที่เราไปพัฒนาได้มั่นใจว่า ทุกสิ่งสามารถ Change for good ได้ “
ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร และพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ รับฟังผ่านเพจเฟสบุ๊ค กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)