ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

พช.ชุมพร ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รณรงค์เลือกตั้ง “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”
โดยกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงปากน้ำชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGforAll@Kmitl
#พชชุมพร
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)