ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พช. ชุมพร รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
📌นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยVideo Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุม โดยมีวาระ ดังนี้
๑) การจัดการบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) การบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) การแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
๔) การบันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)
📌ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปราณี จินาบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางของกรมฯร่วมกัน
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)