ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร (กพสจ.) ผ่านระบบ Google Meet

พช.ชุมพร คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร (กพสจ.) ผ่านระบบ Google Meet

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร (กพสจ.) ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. การชี้แจงบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)
2. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) มีผลการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร โดย นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน (กพสจ.)
3. การคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ประกอบด้วย
– นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ประธาน กพสจ.
– นางแสงจันทร์ ช่วยชูหนู ผู้แทนคณะกรรมการ กพสจ.
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรได้จัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google meet) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: พนักงานกองทุนสตรี/กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)