ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

พช.ชุมพร ร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
📌ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน สนับสนุนผลการดำเนินงานฯ ตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📌โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ได้แก่
(1). คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
(2). กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มปลูกมะนาว ผักเหลียง ผักสวนครัวเพื่อการตลาด ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
(3). สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหลังสวน
ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)