ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2

พช.ชุมพร ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายธวัช อนิลบล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (นำเสนอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP) ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
📌จังหวัดชุมพร มีกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 กลุ่ม เป็นผู้ประกอบการประเภท Quadant D
– ประเภทอาหาร จำนวน 9 กลุ่ม
– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 กลุ่ม
– ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 กลุ่ม
– ประเภทของใช้ของตกแต่งฯ จำนวน 3 กลุ่ม
– ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 4 กลุ่ม
📌ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด เปิดช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
ข่าว: นส.สาวิตรี คำประไพ นว.พช.ปฎิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)