ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.พะโต๊ะ

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.พะโต๊ะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ พื้นที่ อ.พะโต๊ะ
👉ในการนี้ นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอพะโต๊ะ นางจารุวรรณ ดำรงวิริยกุล พัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเภทการคัดเลือก ดังนี้
1. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต.ปากทรง
2. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มปลูกผักเหลียง ม.3 ต.พระรักษ์
ข่าว : นส.สาวิตรี คำประไพ
นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)