ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.หลังสวน

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.หลังสวน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ พื้นที่ อ.หลังสวน
👉ในการนี้ นางชยาภรณ์ ผอมจีน พัฒนาการอำเภอหลังสวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเภทการคัดเลือก ดังนี้
1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.หลังสวน
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต.นาขา
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน หมู่ 11 ตำบลหาดยาย
ข่าว : นส.สาวิตรี คำประไพ
นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)