ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.เมืองชุมพร

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.เมืองชุมพร

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. .นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ พื้นที่ อ.เมืองชุมพร
👉โดยมี นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายสุภัทร ขจรมาศบุษป์ พัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเภทการคัดเลือก ดังนี้
1.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต.บางหมาก
2. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน หมู่ 3 ตำบลวิสัยเหนือ
ข่าว : นส.สาวิตรี คำประไพ
นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)