ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.ปะทิว และอ.ท่าแซะ

พช.ชุมพร ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.ปะทิว และอ.ท่าแซะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ พื้นที่ ม.4 ต.สะพลี อ.ปะทิว และ ม.1 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
👉ในการนี้ นางสาวรัชนี นาคทัต พัฒนาการอำเภอปะทิว นางสาววาสนา เกตุวารี พัฒนาการอำเภอท่าแซะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเภทการคัดเลือก ดังนี้
1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ท่าแซะ
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต.สะพลี และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต.นากระตาม
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มฟ้าวันใหม่ ต.สะพลี กลุ่มเลี้ยงโคขุน ต.นากระตาม
ข่าว : นส.สาวิตรี คำประไพ
นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)