ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

พช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายนันทา ธรรมชูโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบพื้นที่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ต.ทุ่งหลวง อำเภอละแม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.ละแม ประกอบด้วย
– นางอาภรณ์ พรมคะณะ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 3 ไร่ แบบ 1: 3 ดินเหนียว โคกหนองนาทองคำ ปลูกทุเรียน เงาะ มะพร้าว หมาก ดำเนินการแล้ว 30%
– นางประไพ ครุฑสิน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 3 ไร่ แบบ 1: 3 ดินร่วนปนทราย โคกหนองนาทองคำ ปลูกกล้วย ส้มแป้น ใบมะกรูด พืชสวนครัว ข้าวไร่ ดำเนินการแล้ว 70%
– นางสาวละออง พรหมอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 3 ไร่ ดินเหนียว แบบ 2: 3 โคกหนองนาทองคำ ปลูกไผ่ อ้อยคั้นน้ำ นาข้าว นาบัว นากระจับ ดำเนินการแล้ว 100%
– นางอารมย์ ธรรมชูโชติ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 3 ไร่ แบบ 1:2 ดินร่วนปนทราย โคกหนองนาทองคำ ปลูกไผ่ ขนุน ใบเหลียง ทำนา ดำเนินการแล้ว 40%
– นางอุทัย บุญเลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม 3 ไร่ แบบ 2: 3 ดินร่วนปนทราย โคกหนองนาทองคำ ผักกูด ผักหนาม ผักบุ้ง ผักสวนครัว ดำเนินการแล้ว 50%
👉นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้เน้นย้ำที่มา จุดประสงค์ของงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” พร้อมทั้งได้ซักถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากเจ้าของพื้นที่ทั้ง 5 แปลง
👉ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” จะนำไปสู่การบริหารจัดการดินและน้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ และเพื่อเพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแก่เกษตรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ข่าว : นส.สาวิตรี คำประไพ นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร
(Visited 1 times, 1 visits today)