ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พช.ชุมพร ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชุดออกตรวจ ติดตามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดของจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 2 – 27เมษายน 2564 โดยมอบหมายให้ นางกนกลักษณ์ มีช่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ ตรวจตลาดตามมาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร ตลาดท่ายาง ตลาดซีเฟส ตลาดสดเทศบาลปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร, ตลาดนัดเทศบาล ตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตลาดนัดหลังสถานีรถไฟ อ.ปะทิว, ตลาดสดอ่างทอง อ.ท่าแซะ โดยมีมาตรการในการออกตรวจ ดังนี้
1.ตลาดต้องจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้าและผู้ซื้อเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2. กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจนและกำหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ
3. ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
4. จัดให้มีชุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ
5.จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ
6.มีการติดตั้งเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์แนวทางในการระมัดระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 7. การใช้แอพลิเคชั่นไทยชนะ /หมอชนะ ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ตามความเหมาะสม หรือบันทึกข้อมูลโดยใช้เอกสาร
👉จากการออกตรวจตลาด ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ ตลาดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้ว แต่กำชับให้ทุกคนเข้าออกตามทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ผ่านจุดคัดกรองทุกคน
#รักชุมพรชุมพรทีม
ข่าว: นส.สาวิตรี คำประไพ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)