ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

จังหวัดชุมพร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น.นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564
👉โดยมี นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาการพัฒนาการจังหวัดชุมพร และคณะอนุกรรมการหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ได้พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด จ.ชุมพร ดังนี้
📌โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 934,570 บาท
📌 โครงการประเภทเงินอุดหนุนทุนให้เปล่าจำนวน 4 โครงการงบประมาณ 108,960 บาท
รวมอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 1,043,530 บาท
#รักชุมพรชุมพรทีม
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)