ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดชุมพร

พช.ชุมพร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนกลุ่มทอผ้าในจังหวัด ร่วมกันประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมืองขุมพร
👉พร้อมเป็นประธานประกอบพิธีมอบแบบลายผ้า ชื่อลาย ‘ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าตามพระประสงค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน อีกทั้งมีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค
👉โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย ‘ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ
– ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
– ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
– ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
👉จังหวัดชุมพร ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
– กลุ่มหม่อนไหมวิสาหกิจชุมชนบ้านป่ากล้วย ตำบลนาสัก อำเภอสวี
– กลุ่มสตรีบ้านบางฝนตก ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
– กลุ่มบางท่าผ้าทอมือ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
– กลุ่มบาติกผ้าแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
– กลุ่มอสม.บาติกผาแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
– กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
👉 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม อาทิ สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด วัฒนากธรรมจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ วิทยาลัยอาขีวศึกษาจังหวัด บริษัทประชารัฐฯ และเครือข่าย OTOP เป็นต้น
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)