ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ชุมพร สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดชุมพร
⭐️โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชุมพร มีจำนวน 39 ตำบล เป้าหมาย 78 ราย
⭐️มียอดผู้สมัครระหว่างวันที่ 11 -17 พฤศจิกายน 2563 รวม 7 อำเภอ ดังนี้
1.อำเภอท่าแซะ 41 ราย
2.อำเภอทุ่งตะโก 11 ราย
3. อำเภอพะโต๊ะ 6 ราย
4. อำเภอเมืองชุมพร 33 ราย
5. อำเภอละแม 17 ราย
6. อำเภอ สวี 38 ราย
7. อำเภอหลังสวน 44 ราย
รวมทั้งสิ้นจำนวน 190 คน ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์การคุณสมบัติที่กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง

ข่าว:กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)