ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

พช.ชุมพร ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30.น. นางสาวประดับ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รับผิดชอบงาน ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ โดยมี พัฒนาการอำเภอท่าแซะ นางสาววาสนา เกตุวารี ให้การสนับสนุนและร่วมจัดเวที
👉ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)