ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ผู้นำชุมชน สตรี ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

พช.ชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ผู้นำชุมชน สตรี ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

🍀วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางเสาวคนธ์ พูลชัย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสวี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอสวี ดำเนินโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
👉ซึ่งกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต มีผู้นำชุมชน สตรี ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
🎉มียอดผู้บริจาคโลหิต ในพื้นที่อำเภอสวี จำนวน 106 ราย 42,600 ซี.ซี. และยอดบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง 40 ราย 14,000 ซี.ซี. รวมจังหวัดชุมพรมียอดบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 146 ราย จำนวนเลือดบริจาค 56,600 ซี.ซี.
👉โดยเลือดที่ได้จากการบริจาค สามารถนำไปช่วยเหลือรักษาผู้บาดเจ็บ เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้อื่นได้อีกมากมาย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)