ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร เปิด”หลาดรวมใจ ต้านภัยโควิด-19 จำหน่ายพืชผักสวนครัว จากปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน” และสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

พช.ชุมพร เปิด”หลาดรวมใจ ต้านภัยโควิด-19 จำหน่ายพืชผักสวนครัว จากปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน” และสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

รักชุมพร ชุมพรสามัคคี

พช.ชุมพร เปิด”หลาดรวมใจ ต้านภัยโควิด-19 จำหน่ายพืชผักสวนครัว จากปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน” และสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

🎉วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ฯ จัดกิจกรรม “หลาดรวมใจ ต้านภัยโควิด- 19 ” ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
🎉เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปี 2563 จำนวน 3 ประเภท รวม 15 รางวัล
🎉กิจกรรม “หลาดรวมใจ ต้านภัย covid-19 จำนวน 29 ร้านค้า
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
– ผักสวนครัว รั้วกินได้ จากปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน
– ร้านสตรี แบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
🎉ซึ่งกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว และสินค้า OTOP ได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจับจ่าย ผลผลิตพืชผักสวนครัว ของฝากสินค้าOTOP สร้างรายได้ให้กับผู้ที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว:กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)