ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Video Conference System:VSC

พช.ชุมพร รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Video Conference System:VSC

รักชุมพร ชุมพรสามัคคี

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Video Conference System:VSC ณ ห้องประชุม War room ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🎉วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ
🌺ในการนี้ นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร และรับฟังผ่านTV พช. ณ สพอ.
👉 เพื่อรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)