ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2563

พช.ชุมพร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ฯ และประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 30 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนบก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างชาวชุมพรกับท้องทะเล รวมทั้งเพื่อร่วมพลังของทุกภาคส่วนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวจังหวัดชุมพร การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ผลการประชุม
– กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว
– กิจกรรม Highllght เรือหลวง ต.996 โชว์เรือโบราณ โชว์กระบองไฟ และกิจกรรมอื่นๆอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวชุมพร
– แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฯ

ซื่งในงานนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดงาน และรับผิดชอบการจัดบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นย้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทะเล

(Visited 1 times, 1 visits today)