ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร”

พช.ชุมพร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และทีมงานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา
นายนครินทร์ พลายละมูล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร ทีมงานเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร ร่วมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร” โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างให้เครือข่าย OTOP ชุมพรและเครือข่าย OTOP สงขลา บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ
กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ณ โดมแอร์ ลานหน้าโรงแรมแกรนด์ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวว่า “ชุมพรยินดีและมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ รวมถึงการจัดเตรียมสินค้า OTOP ของจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ และหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของชุมพร สงขลา และผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการ เชื่อมโยงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี”

ประชุม ณ ห้องเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)