ศูนย์ปฏิบัติการ one plan

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

สรุปผลการจัดเก็บ จปฐ.-ปี-2562

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.2564

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ปี62

กชช2ค.ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี2564 ระดับจังหวัด

ฐานข้อมูลมชช.ปี56-64แยกตามประเภท

ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี63

ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ปี2563 จ.ชุมพร

ทะเบียนรายชื่อ กข.คจ. ปี 2563

ฐานข้อมูล กข.คจ.ปีงบประมาณ2563

ฐานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร

ชุมพร ฐานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

การประเมินระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี2564

ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภั

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 62 -63

รายได้ OTOP ปี 2564

รหัสหมู่บ้านชุมพร(กย.64)

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปีงบประมาณ2564

27.10.63ฐานข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี2560-2563(ชุมพร)

ทะเบียนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหว

ฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2564

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านนวัตวิถี

รายชื่อผู้นำการเปลี่ยนแปลง13รายจ.ชุมพร

ทะเบียนรายชื่อโคกหนองนา(งบเงินกู้)206ราย

กลุ่มเป้าหมายกองทุนธรรมาภิบาลปี 64จังหวัดชุมพร

โคกหนองนา-ปรับฐานข้อมูล 122 ราย ล่าสุด 082564

ฐานข้อมูลโคกหนองนา-งบเงินกู้107รายมิย.64

 

 

ข้อมูลเล่มแผนพัฒนาตำบล

ข้อมูลตำบลบ้านนา ข้อมูลแผนตำบลวังใหม่ ตำบลชุมโค ตำบลนาพญา ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางมะพร้าว ตำบลพ้อแดง ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย ตำบลแหลมทราย แบบแผนพัฒนาตำบลหาดพันไกร 1 ปี 2563 (12) แผนงาน โครงการ แผนพัฒนาตำบลขุนกระทิง แผนงาน โครงการ แผนพัฒนาตำบลบ้านนา แผนงาน โครงการตำบลวังใหม่ แผนชุมชน ต.ท่าแซะ แผนชุมชนตำบลท่าหินส่ง แผนชุมชนตำบลนาสัก ปี 63 แผนชุมชนตำบลพระรักษ์ แผนชุมชนตำบลสะพลี แผนชุมชนระดับตำบลเขาค่าย แผนชุมชนระดับตำบลเขาทะลุ ส่งจว.2 แผนชุมชนระดับตำบลครน แผนชุมชนระดับตำบลวิสัยใต แผนตำบลท่ายาง ปี 63 แผนตำบลนาทุ่ง ปี 63 แผนตำบลบางหมาก แผนตำบลปังหวาน แผนตำบลปากทรง แผนตำบลวิสัยเหนือ แผนตำบลหาดทรายรี.doc แผนพัฒนาตำบล 2563 บางลึก (12) แผนพัฒนาตำบลขุนกระทิง ปี 63 แผนพัฒนาตำบลเขาไชยราช ปี 63 แผนพัฒนาตำบลตะโก แผนพัฒนาตำบลถ้ำสิงห์ ปี 63 แผนพัฒนาตำบลทะเล่ทรัพย์ แผนพัฒนาตำบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ มแผนชุมชนตำบลปากคลอง 63 เล่มแผนพัฒนาตำบลพะโต๊ะจากโครงการบูรณากา  แผนชุมชนตำบลคุริงแผนชุมชนตำบลตากแดดแผนชุมชนตำบลท่าข้ามแผนชุมชนตำบลทุ่งคาแผนชุมชนตำบลปากแพรกแผนตำบลนากระตามแผนตำบลปากน้ำแผนพัฒนาตำบลทรัพย์อนันต์แผนพัฒนาตำบลทุ่งระยะแผนพัฒนาตำบลนาชะอังแผนพัฒนาตำบลบางสนแผนพัฒนาตำบลรับร่อแผนพัฒนาตำบลวังไผ่แผนพัฒนาตำบลสลุยแผนพัฒนาตำบลสองพี่น้องแผนพัฒนาตำบลหินแก้ว เล่มจริงแผนตำบลนาขา  แผนชุมชนตำบลทุ่งคาวัด 14.9.63   แผนตำบลทุ่งหลวงปี 63 14.9.63 แผนชุมชนตำบลท่ามะพลา อ.หลังสวน     แผนชุมชนตำบลนาโพธิ์ ปี63   แผนพัฒนาตำบลด่านสวี ปี 63   เล่มแผนชุมชนตำบลสวี ปี 63  แผนพัฒนาตำบลช่องไม้แก้วปี63 อ.ทุ่งตะโก     

แบบแผนพัฒนาตำบลทุ่งตะไคร  แผนชุมชนตำบลละแม  แผนชุมชนตำบลสวนแตง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)