หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2559

(Visited 2 times, 1 visits today)